Talentpool

Privacybeleid

SkillsCV B.V. gevestigd op de Woestduinlaan 57, 3941 XC Doorn, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 1. Contactgegevens

www.thetalentpoolcommunity.nl
Woestduinlaan 57
3941 XC Doorn
Nederland
+31 (0)6 22 56 26 71

Artikel 2. Persoonsgegevens die wij verwerken

SkillsCV B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Artikel 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website www.thetalentpoolcommunity.nl verwerkt géén bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Artikel 4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SkillsCV B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Artikel 5. Geautomatiseerde besluitvorming

Binnen de tooling van www.thetalentpoolcommunity.nl vindt geautomatiseerde besluitvorming plaats. Een algoritme binnen de tooling neemt beslissingen.

Deze geautomatiseerde besluitvorming binnen SkillsCV heeft géën rechtgevolgen voor deelnemers, dat wil zeggen dat deelnemers dezelfde rechten houden. Het gebruik van www.thetalentpoolcommunity.nl verandert niets aan de rechtspositie van deelnemers.

Artikel 6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SkillsCV B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Artikel 7. Delen van persoonsgegevens met derden

SkillsCV B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SkillsCV B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SkillsCV B.V. maakt alleen gebruik van functionele cookies (dat zijn cookies die slechts ingezet worden omdat de website anders niet goed kan werken). Voor functionele cookies is geen voorafgaande toestemming vereist.

Artikel 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SkillsCV B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@SkillsCV.nl.

Artikel 10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SKILLSCV B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo@SkillsCV.nl.

Waar ben je naar op zoek?

Naar het zoeken van kandidaten bij je vacatures

Naar het beheren van je abonnement